• header-4

  Spelen op school

    Meer met minder... 

 • header-1

  Grenzen verleggen

    Als leren vanzelf gaat... 

 • header-2

  Samen spelen

   Samen op avontuur... 

 • header-3

  Sociale werking

   Lekker kletsen op het schoolplein... 

Veiligheid

Veiligheid

Een speelterrein is alleen leuk als de kinderen er fijn kunnen spelen. Wij zorgen ervoor dat dit ook veilig kan!

Daarom is spelen met gewogen risico's binnen regels (zorgplicht) en wettelijke kaders (WAS) het vertrekpunt bij ieder ontwerp. We nemen de veiligheid van het kind serieus en dat betekent dat veiligheid vanaf dag één als een rode draad door ons ontwerp- en realisatieproces loopt.

Maar veilig betekent niet dat alles wordt dichtgetimmerd, zonder risico's. Veilig is weten waar risico's zitten en op basis daarvan natuurlijke leeftijdsgrenzen inbouwen. Op deze wijze hoeft niet alles afgezet te worden met een hek, maar kunnen kleine kinderen gewoon niet in een voor hen gevaarlijke speelomgeving of toestel komen.

Hoe wij dit doen? Wij vertellen het u graag. Uiteraard zijn alle door ons gerealiseerde projecten, terreinen, toestellen en speelaanleidingen getoetst aan de hand van de geldende veiligheidsregels en worden alle speeltoestellen bij oplevering gecertificeerd.

Volg ons