De Wildzang - Lelystad

De Wildzang - Lelystad

"Het 'brede' schoolplein is onder en buiten schooltijd een ontmoetingsplek voor alle kinderen en buurtbewoners."

Ontwerp

Het oorspronkelijke schoolplein was 1300 m2 groot. Om de integratie met de wijk te vergroten werd als eerste de aangrenzende hondenuitlaatplaats van ruim 700 m2 bij het plein getrokken. Consequentie was dat het schoolplein een ‘buurtplein’ zonder hekken moest worden dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. Glooiingen met daartussen een meanderende greppel vormden de basis voor het ontwerp.

Bij de plantkeuze is rekening gehouden met het aantrekken van fauna, maar ook het beheer. Sterke en snel herstellende planten hebben daarom de overhand. Ter lering en vermaak wordt het regenwater afgekoppeld en middels een ondiepe wateropvang, die via een overloop naar de greppel in het gras loopt, afgevoerd. Kinderen kunnen hier met de laarzen aan lekker doorheen waden. Rondom een al bestaande boom is een boomhut gemaakt waar de kinderen lekker kunnen spelen, bouwen en chillen. Op een deel van het schoolplein, dat afgeschermd is van het overige gedeelte, is een "snoeptuin" gecreeerd. Deze tuin staat vol groente en fruit en is geschikt voor educatieve doeleinden. De absolute knaller van het plein is een rotsblok, bij de entree van het schoolgebouw, van ruim 34 ton. Deze immense rots stimuleert tot samenwerken, want je klautert er niet alleen bovenop. Het gehele ontwerp is gebaseerd op het stimuleren van de creativiteit, zowel individueel als in groepsverband. En dat is een succes gebleken. Want het ontwerp voor de Wildzang is bekroond als beste ontwerp voor de meest kindvriendelijke, duurzame groene speelplek, in de categorie scholen.


Bijzondere oplossing

De participatie vooraf heeft in grote mate bijgedragen aan het succes. Maar ook de actieve deelname van de kinderen tijdens de uitvoering mag niet worden onderschat. De halfronde speelmuurtjes bijvoorbeeld, die dienst doen als buitenlokaal, zijn samen met de kinderen gebouwd. Het bijzondere van deze muurtjes is dat ze zijn opgebouwd met oud materiaal afkomstig van het oorspronkelijke terrein.

Blijvend resultaat

Een zogenaamd ‘breed’ schoolplein dat niet alleen gebruikt wordt onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd een speel- en ontmoetingsplek is voor alle kinderen en buurtbewoners. De hoveniers van Donkergroen zorgen ervoor dat het plein wordt onderhouden en haar ‘speelwaarde’ behoudt. Want speelsporen zie je altijd, maar is dat erg? Natuurlijk niet!Spelen Project 1
Spelen Project 2
Spelen Project 3
Spelen Project 4
Spelen Project 5
Spelen Project 6
Spelen Project 7
Spelen Project 8

Heeft onze filosofie uw fantasie geprikkeld? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Kindnatuurlijk spelen? We gaan graag vrijblijvend met u om tafel om ons verhaal toe te spitsen op uw specifieke vragen, eisen en situatie.

Neem contact op

Volg ons