Belevenissenbos - Lelystad

Belevenissenbos - Lelystad

"Ook voor educatiedoeleinden biedt het Belevenissenbos volop mogelijkheden."

Ontwerp

De wensen en eisen werden geïnventariseerd. Zo moesten speeltoestellen en -aanleidingen voldoen aan de wettelijke eisen, de materialen hiervoor waar mogelijk uit het eigen bos worden gehaald en de functionaliteit voorop staan. Onze ontwerpers gebruikten de uit te graven waterloop als rode draad voor het ontwerp. Alle speeltoestellen en -aanleidingen zijn gekoppeld aan de waterloop, zo’n vijftig in totaal en vormen gezamenlijk een uitdagend survivalparcours. Van stapstammen en hangbruggen tot drijvende stammen.

Het parcours is slim opgedeeld in een mini-outdoorparcours voor kinderen tot 9 jaar en een maxi-outdoorparcours voor de oudere survivals tot 14 jaar, waarbij ze elkaar zoveel mogelijk ontlopen. De waterloop zelf dient als kanoroute en is een uitdaging op zich. De kanoroute, die aansluit op een al bestaande route in het bos, leidt de avonturiers langs doorwaadbare plaatsen en onder omgevallen bomen door. Onze ontwerpers hebben getracht de samenhang tussen de speelaanleidingen te behouden en deze zo te verwerken dat de geest van de plek gehandhaafd blijft. Na veel tekenen, wegstrepen, aanpassen en detailleren lag er een definitief ontwerp. Een ontwerp, geschikt voor vele leeftijden, met toekomstvisie!


Bijzondere oplossing

Alle speelaanleidingen in het Belevenissenbos zijn door Donkergroen zelf ontworpen, deels zelf geproduceerd en gecertificeerd. Het Belevenissenbos is een uniek maatwerkproject waarbij er zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van materialen uit hetzelfde bos. Naast ‘spelen’ heeft educatie ook een prominente plek gekregen. Langs de percelen is beplanting aangebracht die mogelijkheden biedt voor spelactiviteiten en natuureducatie. En de geplante vrucht- en bloemdragende heesters trekken vogels en insecten aan waardoor kinderen de natuur écht kunnen beleven.

Blijvend resultaat

Na de start heeft de uitvoering van het plan ruim een jaar in beslag genomen. Maar de huidige belangstelling voor het Belevenissenbos bewijst dat het de moeite waard is geweest. Jaarlijks vinden duizenden kinderen met ouders, grootouders, broers en zussen de weg naar deze spannende en uitdagende plek in het Lelystadse bos. Ook voor de toekomst staat het Belevenissenbos er goed op. Stichting Belevenissenbos is verantwoordelijk voor het onderhoud en zorgt ervoor dat de puntjes op de i blijven staan en in het ontwerp is ruimte gehouden voor mogelijke aanvullingen. Het Belevenissenbos is dan ook een succesnummer zonder houdbaarheidsdatum.Spelen Project 1
Spelen Project 2
Spelen Project 3
Spelen Project 4
Spelen Project 5
Spelen Project 6
Spelen Project 7
Spelen Project 8

Heeft onze filosofie uw fantasie geprikkeld? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Kindnatuurlijk spelen? We gaan graag vrijblijvend met u om tafel om ons verhaal toe te spitsen op uw specifieke vragen, eisen en situatie.

Neem contact op

Volg ons